Giải Thoát là gì? Giải thích ý nghĩa Giải Thoát trong Phật Giáo

Đăng ngày 15/09/2023 lúc: 02:49

Giải thoát là một khái niệm rất quan trọng trong Phật Giáo. Giải thoát chỉ trạng thái thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não và luân hồi sinh tử.

Theo quan điểm Phật Giáo, chúng sinh luân hồi trong sinh tử là do vô minh và chấp thủ. Vô minh là không hiểu đúng bản chất của các pháp, không thấy được Tứ Diệu Đế. Chấp thủ là bám víu vào ngã, vào các pháp hữu vi.

Do vô minh và chấp thủ mà con người tạo nghiệp, rồi phải chịu quả báo luân hồi trong lục đạo. Dù sinh lên cõi trời hưởng phước báu nhưng rồi cũng phải trở lại luân hồi khi phước hết. Đó là vòng xoáy khổ đau bất tận mà Đức Phật gọi là “sinh, lão, bệnh, tử”.

Vậy muốn thoát khỏi khổ đau luân hồi thì phải diệt trừ nguyên nhân gốc rễ là vô minh và chấp thủ. Khi vô minh và chấp thủ đoạn tận thì các phiền não không còn nơi sanh khởi, tâm trí được Giải Thoát hoàn toàn.

Trạng thái tâm linh Giải Thoát hoàn toàn ấy, trong Phật Giáo gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái Giác Ngộ tối thượng, không còn vô minh phiền não, không còn luân hồi sinh tử. Đạt đến Niết Bàn là mục đích tối thượng của người tu Phật.

Muốn chứng đắc Niết Bàn, người tu Phật phải thực hành theo Bát Chánh Đạo, bao gồm Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định.

Khi thực hành đúng theo Bát Chánh Đạo, hành giả sẽ dần dần chứng ngộ chân lý tối thượng, diệt trừ vô minh phiền não, đạt được trạng thái Giải Thoát Niết Bàn. Đó chính là con đường Giải Thoát khỏi sinh tử luân hồi mà Đức Phật đã chỉ ra.

Như vậy, Giải Thoát trong Phật Giáo có ý nghĩa là thoát khỏi mọi khổ đau phiền não, chứng đắc trạng thái Giác Ngộ Niết Bàn tối thượng. Đó là mục tiêu cao cả nhất mà người con Phật nên phấn đấu.

5/5 - (2 bình chọn)
Xem thêm:
 • Các khái niệm đồng nghĩa với Giác Ngộ trong Phật Giáo

  Giác ngộ là mục tiêu tối thượng của người tu hành Phật Giáo. Trong kinh điển Phật Giáo có nhiều thuật ngữ được dùng để chỉ trạng thái Giác Ngộ tối thượng này: 1. Niết Bàn Niết Bàn có nghĩa là diệt, tắt. Niết Bàn chỉ trạng thái tâm linh cao nhất, khi mà mọi...

 • Mối quan hệ giữa Hạnh Phúc và Ngũ Uẩn trong Phật Giáo

  Theo Phật Giáo, hạnh phúc có mối liên hệ mật thiết với Ngũ Uẩn – năm yếu tố cấu thành nên con người. 1. Sắc Uẩn Sắc Uẩn là thân thể vật chất. Khi thân thể khỏe mạnh, được nuông chiều đầy đủ, con người cảm thấy hạnh phúc về thể chất. 2. Thọ Uẩn...

 • Hạnh Phúc Vô Thường là Hạnh Phúc được sinh ra trên Ngũ Uẩn

  Trong Phật giáo, hạnh phúc được định nghĩa là trạng thái an lạc, hạnh phúc, thỏa mãn. Hạnh phúc có thể được tìm thấy trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những điều nhỏ bé nhất như một nụ cười của người thân yêu đến những điều lớn lao như thành công trong công...

 • Ta Phải Sống Theo Cách Của Mình

  Có một câu nói rất hay: “Sống theo cách của thế gian cũng Khổ. Không sống theo cách của họ vẫn Khổ. Ta phải sống theo cách của mình. Khổ hay Vui ta tự chịu. Khen hay Chê tuỳ Tâm mỗi người.” Câu nói này mang đến cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc...

 • Vô Ngã là gì?

  Theo quan điểm Phật Giáo, Vô Ngã có nghĩa là không có một cái tôi cố định, bất biến. Vậy Vô Ngã sẽ xuất hiện khi điều phục được Ngũ Uẩn, không bị Ngũ Uẩn chi phối. Ngũ Uẩn là năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm: Sắc Uẩn: Thân thể vật...

Trả lời