Các khái niệm đồng nghĩa với Giác Ngộ trong Phật Giáo

Đăng ngày 15/09/2023 lúc: 02:05

Giác ngộ là mục tiêu tối thượng của người tu hành Phật Giáo. Trong kinh điển Phật Giáo có nhiều thuật ngữ được dùng để chỉ trạng thái Giác Ngộ tối thượng này:

1. Niết Bàn

Niết Bàn có nghĩa là diệt, tắt. Niết Bàn chỉ trạng thái tâm linh cao nhất, khi mà mọi phiền não, khổ đau đã được dập tắt hoàn toàn. Đạt đến Niết Bàn là mục đích cuối cùng của người tu Phật.

2. Giải thoát

Giải thoát là sự giải phóng khỏi mọi ràng buộc, mê lầm. Khi đạt đến Giác Ngộ, hành giả được Giải Thoát khỏi vô minh, phiền não và khổ đau.

3. Giải thoát tri kiến

Giải thoát tri kiến là sự Giải Thoát dựa trên sự hiểu biết sâu sắc. Giác ngộ mang lại tri kiến siêu việt, giúp hành giả thoát khỏi mọi mê lầm.

4. Vô úy

Vô úy có nghĩa là không sợ hãi. Bậc Giác Ngộ sống trong trạng thái tâm linh vô úy, không còn sợ hãi trước sinh, lão, bệnh, tử.

5. Phật tánh

Phật tánh là Phật chất, Phật khí sẵn có trong mỗi chúng sinh. Khi Giác Ngộ là khai mở Phật tánh sẵn có ấy.

6. Chân như

Chân như là bản thể chân thật của vạn pháp. Giác ngộ là thấy được chân như, bản thể của muôn sự, muôn vật.

Như vậy, Giác Ngộ trong Phật Giáo được gọi bằng nhiều thuật ngữ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ trạng thái tỉnh thức tối thượng, đoạn trừ phiền não, chứng nhập Niết Bàn. Đó là cứu cánh của người tu tập Phật pháp.

5/5 - (2 bình chọn)
Xem thêm:
 • Giải Thoát là gì? Giải thích ý nghĩa Giải Thoát trong Phật Giáo

  Giải thoát là một khái niệm rất quan trọng trong Phật Giáo. Giải thoát chỉ trạng thái thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não và luân hồi sinh tử. Theo quan điểm Phật Giáo, chúng sinh luân hồi trong sinh tử là do vô minh và chấp thủ. Vô minh là không hiểu đúng bản...

 • Chân Ngã là gì?

  Chân ngã là một khái niệm quan trọng trong Phật Giáo. Trước hết, cần phân biệt rõ chân ngã và ngã chấp. Ngã chấp: Là sự chấp ngã sai lầm, cho rằng bản thân là một cái tôi độc lập, cố định. Ngã chấp là nguyên nhân gây ra phiền não và khổ đau. Chân...

 • Ta Phải Sống Theo Cách Của Mình

  Có một câu nói rất hay: “Sống theo cách của thế gian cũng Khổ. Không sống theo cách của họ vẫn Khổ. Ta phải sống theo cách của mình. Khổ hay Vui ta tự chịu. Khen hay Chê tuỳ Tâm mỗi người.” Câu nói này mang đến cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc...

 • Giác ngộ là gì? Giải thích ý nghĩa Giác Ngộ trong Phật Giáo

  Giác ngộ là một khái niệm cốt lõi trong Phật Giáo. Giác ngộ chính là mục đích tối thượng mà người tu Phật hướng đến. Vậy Giác Ngộ là gì? Theo kinh điển Phật Giáo, Giác Ngộ là sự tỉnh thức, chứng ngộ chân lý tối thượng và bản chất của mọi hiện tượng. Khi...

Trả lời