Hiểu Đúng về Quy Y Pháp

Đăng ngày 21/09/2023 lúc: 12:55

Quy Y Pháp là một trong ba pháp quy y của Phật giáo, bên cạnh Quy Y Phật và Quy Y Tăng. Quy Y Pháp có nghĩa là nương tựa vào giáo lý của Phật, hay còn gọi là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.

1. Hiểu nhầm về Quy Y Pháp

Trong Phật giáo truyền thống, Quy Y Pháp được hiểu là tin tưởng và chấp nhận giáo lý của Phật là chân lý. Tuy nhiên, cách hiểu này có thể khiến một số người cảm thấy như họ đang bị buộc phải từ bỏ suy nghĩ và ý kiến của riêng mình.

Tuy nhiên, có một cách hiểu khác về Quy Y Pháp, theo đó Quy Y Pháp không phải là sự tin tưởng mù quáng, mà là sự mở lòng đón nhận giáo lý của Phật và tự mình tìm hiểu, suy ngẫm để hiểu rõ hơn về giáo lý đó.

Với cách hiểu này, Quy Y Pháp không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ suy nghĩ và ý kiến của riêng mình. Ngược lại, Quy Y Pháp có thể giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn và phát triển những suy nghĩ, ý kiến của riêng mình.

2. Cách hiểu đúng về Quy Y Pháp

Dựa trên những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra một số cách hiểu đúng về Quy Y Pháp như sau:

 • Quy Y Pháp là sự thừa nhận rằng giáo lý của Phật là một con đường dẫn đến giác ngộ.
 • Quy Y Pháp là sự học hỏi và thực hành giáo lý của Phật trong cuộc sống hàng ngày.
 • Quy Y Pháp là sự rèn luyện bản thân để trở thành một người Phật tử chân chính.

3. Lợi ích của Quy Y Pháp

Quy Y Pháp mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh.
 • Giúp chúng ta phát triển những phẩm chất tốt đẹp của bản thân.
 • Giúp chúng ta thoát khỏi những khổ đau và bất hạnh.
 • Giúp chúng ta đạt được giác ngộ.

Kết luận

Quy Y Pháp là một bước quan trọng trên con đường tu tập Phật giáo. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu đúng về Quy Y Pháp để có thể nhận được những lợi ích mà nó mang lại.

Dưới đây là một số cách để hiểu đúng về Quy Y Pháp:

 • Tìm hiểu về giáo lý của Phật. Chúng ta có thể đọc sách, tham gia các khóa học, hoặc trò chuyện với những người có kinh nghiệm tu tập Phật giáo.
 • Thực hành giáo lý của Phật trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ như thực hành bố thí, trì giới, và thiền định.
 • Tìm kiếm sự hướng dẫn từ một người thầy. Một người thầy có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý của Phật và hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập.

Với sự hiểu đúng về Quy Y Pháp, chúng ta có thể phát triển những phẩm chất tốt đẹp của bản thân và đạt được giác ngộ.

5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm:
 • Hiểu Đúng về Quy Y Tăng

  Quy Y Tăng là một trong ba pháp quy y của Phật giáo, bên cạnh Quy Y Phật và Quy Y Pháp. Quy Y Tăng có nghĩa là nương tựa vào Tăng đoàn, hay cộng đồng các tu sĩ Phật giáo. Nội dung chính1. Hiểu nhầm về Quy Y Pháp2. Cách hiểu đúng về Quy...

Trả lời