Hiểu Đúng về Quy Y Tăng

Đăng ngày 21/09/2023 lúc: 12:34

Quy Y Tăng là một trong ba pháp quy y của Phật giáo, bên cạnh Quy Y Phật và Quy Y Pháp. Quy Y Tăng có nghĩa là nương tựa vào Tăng đoàn, hay cộng đồng các tu sĩ Phật giáo.

Hiểu nhầm về Quy Y Tăng

Trong Phật giáo truyền thống, Quy Y Tăng được hiểu là nương theo lời dạy của các Sư, coi đó như là một Báu Vật quý để cung phụng. Điều này có thể khiến một số người cảm thấy như họ đang phải từ bỏ suy nghĩ và ý kiến của riêng mình, và chỉ chấp nhận những gì mà các Sư nói.

Tuy nhiên, có một cách hiểu khác về Quy Y Tăng, theo đó Quy Y Tăng không phải là sự cung phụng hay tôn thờ các Sư, mà là sự thừa nhận rằng các Sư là những người đã đi trước trên con đường tu tập, và họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình với chúng ta.

Với cách hiểu này, Quy Y Tăng không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ suy nghĩ và ý kiến của riêng mình. Ngược lại, Quy Y Tăng có thể giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn và học hỏi thêm về con đường tu tập.

Cách hiểu đúng về Quy Y Tăng

Dựa trên những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra một số cách hiểu đúng về Quy Y Tăng như sau:

  • Quy Y Tăng là sự thừa nhận rằng Tăng đoàn là một cộng đồng những người đã sống theo giáo lý của Phật và đã đạt được những thành tựu nhất định trên con đường tu tập.
  • Quy Y Tăng là sự học hỏi và noi gương những phẩm chất cao quý của các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.
  • Quy Y Tăng là sự rèn luyện bản thân để trở thành một người Phật tử chân chính.

Lợi ích của Quy Y Tăng

Quy Y Tăng mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý của Phật.
  • Giúp chúng ta có được sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.
  • Giúp chúng ta phát triển những phẩm chất tốt đẹp của bản thân.
  • Giúp chúng ta đạt được giác ngộ.

Kết luận

Quy Y Tăng là một bước quan trọng trên con đường tu tập Phật giáo. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu đúng về Quy Y Tăng để có thể nhận được những lợi ích mà nó mang lại.

5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm:
  • Hiểu Đúng về Quy Y Pháp

    Quy Y Pháp là một trong ba pháp quy y của Phật giáo, bên cạnh Quy Y Phật và Quy Y Tăng. Quy Y Pháp có nghĩa là nương tựa vào giáo lý của Phật, hay còn gọi là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Nội dung chínhHiểu nhầm về Quy Y TăngCách hiểu...

Trả lời