Nghiệp Thiện là gì? Vì sao cần phải có nhiều Nghiệp Thiện?

Đăng ngày 15/09/2023 lúc: 02:40

Nghiệp Thiện là một khái niệm quan trọng trong Phật Giáo. Đó là những hành động tốt lành mang lại hạnh phúc cho con người. Dưới đây là giải thích về Nghiệp Thiện và lý do tại sao cần phải tích lũy nhiều Nghiệp Thiện:

1. Nghiệp Thiện là gì?

Nghiệp Thiện là những việc làm mang lại lợi lạc cho mình và người khác, phù hợp với chân, thiện, mỹ. Nghiệp Thiện bao gồm:

 • Thân nghiệp: cứu giúp người nghèo khổ, bố thí, chăm sóc sức khỏe…
 • Khẩu nghiệp: nói lời chân thật, đúng pháp, xây dựng…
 • Ý nghiệp: suy nghĩ lương thiện, trí tuệ, từ bi…

2. Vì sao cần có nhiều Nghiệp Thiện?

 • Giúp đối trị nghiệp ác, tránh khổ đau trong tương lai.
 • Giúp tâm thức được thanh tịnh, an lạc.
 • Giúp con người hướng thượng, sống cao đẹp.
 • Giúp tích tập công đức, phước báu để đạt được hạnh phúc, may mắn.
 • Giúp tiến gần hơn đến sự Giác Ngộ, Giải Thoát.

Như vậy, nghiệp Thiện là nhân lành mang lại quả tốt. Do đó, người tu Phật cần tích cực tạo nhiều nghiệp Thiện để hưởng hạnh phúc chân chính.

5/5 - (2 bình chọn)
Xem thêm:
 • Dục Vọng sinh ra Nghiệp Thiện và Nghiệp Ác

  Dục Vọng là những ham muốn, thèm khát về vật chất, sắc đẹp, quyền lực, danh vọng,… Đây là những ham muốn không có thực thể, và sẽ không mang lại hạnh phúc thực sự. Khi chúng ta bị Dục Vọng chi phối, chúng ta có thể có những hành động sai trái, gây ra...

 • Nghiệp Thiện giúp Ngũ Uẩn thanh tịnh và ngược lại

  Theo quan điểm Phật Giáo, nghiệp thiện và Ngũ Uẩn có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tu tập Giải Thoát. Nội dung chính1. Nghiệp Thiện là gì?2. Vì sao cần có nhiều Nghiệp Thiện?1. Nghiệp Thiện giúp Ngũ Uẩn thanh tịnh Khi thực hành nghiệp thiện thông qua thân, khẩu,...

Trả lời