Sắc Uẩn là gì?

Đăng ngày 15/09/2023 lúc: 03:29

Trong Phật Giáo, sắc Uẩn là một trong Ngũ Uẩn, là những yếu tố tạo nên thế giới hiện tượng. Sắc Uẩn bao gồm các chất liệu vật chất, từ thô như đất, nước, lửa, gió đến tinh tế như sắc, thanh, hương, vị, xúc.

Sắc Uẩn là một trong những khái niệm quan trọng trong Phật Giáo. Nó là nền tảng của thế giới hiện tượng, là đối tượng của kinh nghiệm và nhận thức của con người.

1. Sắc Uẩn là gì?

Sắc Uẩn là những yếu tố vật chất tạo nên thế giới hiện tượng. Nó bao gồm:

 • Thân thể: Là tập hợp các chất liệu vật chất cấu thành cơ thể con người, từ thô như xương, thịt, da đến tinh tế như ý chí, tri giác.
 • Cảnh giới bên ngoài: Là tất cả những gì không phải là thân thể, bao gồm các vật chất hữu hình như núi sông, cây cối, nhà cửa,… và các vật chất vô hình như âm thanh, ánh sáng, mùi hương,…

2. Các thành phần của Sắc Uẩn

Sắc Uẩn được chia thành 18 thành phần, bao gồm:

 • 12 xứ: Là 12 phương diện của sắc Uẩn, bao gồm:
  • Sắc xứ: Là các chất liệu vật chất
  • Thọ xứ: Là cảm giác
  • Tưởng xứ: Là tri giác
  • Hành xứ: Là các hành động
  • Thức xứ: Là ý thức
 • 6 căn: Là 6 giác quan của con người, bao gồm:
  • Mắt
  • Tai
  • Mũi
  • Lưỡi
  • Thân
  • Ý
 • 6 trần: Là 6 đối tượng của 6 giác quan, bao gồm:
  • Sắc trần: Là các sắc pháp
  • Thanh trần: Là các âm thanh
  • Hương trần: Là các mùi hương
  • Vị trần: Là các vị
  • Xúc trần: Là các xúc chạm
  • Pháp trần: Là các pháp môn tu tập

3. Sắc Uẩn là vô thường, khổ, Vô Ngã

Sắc Uẩn là vô thường, nghĩa là nó luôn thay đổi, biến chuyển. Chẳng hạn, cơ thể con người không ngừng già đi, lão hóa; các vật chất bên ngoài cũng luôn thay đổi, biến mất.

Sắc Uẩn là khổ, nghĩa là nó mang lại đau khổ cho con người. Chẳng hạn, thân thể con người là nơi tập trung của bệnh tật, đau đớn; các vật chất bên ngoài cũng có thể gây ra đau khổ cho con người, như tai nạn, thiên tai,…

Sắc Uẩn là Vô Ngã, nghĩa là nó không có tự tính, không có thực thể riêng biệt. Chẳng hạn, cơ thể con người là sự kết hợp của nhiều yếu tố vật chất, không có một yếu tố nào là bản thể của thân thể. Các vật chất bên ngoài cũng vậy, không có một yếu tố nào là bản thể của chúng.

4. Cách vượt qua sắc Uẩn

Để vượt qua sắc Uẩn, con người cần thực hành thiền định để nhận ra bản chất vô thường, khổ, Vô Ngã của sắc Uẩn. Khi nhận ra được bản chất của sắc Uẩn, con người sẽ không còn dính mắc vào chúng, từ đó sẽ Giải Thoát khỏi đau khổ.

Sắc Uẩn là một khái niệm quan trọng trong Phật Giáo. Nó là nền tảng của thế giới hiện tượng, là đối tượng của kinh nghiệm và nhận thức của con người. Để vượt qua sắc Uẩn, con người cần thực hành thiền định để nhận ra bản chất vô thường, khổ, Vô Ngã của sắc Uẩn.

5/5 - (3 bình chọn)
Xem thêm:
 • Thức Uẩn chi phối Tam Nghiệp của con người như thế nào?

  Theo Phật Giáo, Thức Uẩn là một phần quan trọng cấu thành nên con người, bao gồm cả ý thức và tiềm thức. Thức Uẩn có ảnh hưởng sâu sắc đến Tam nghiệp của mỗi người. Nội dung chính1. Sắc Uẩn là gì?2. Các thành phần của Sắc Uẩn3. Sắc Uẩn là vô thường, khổ,...

 • Luật Hấp Dẫn, Ngũ Uẩn và Luật Nhân Quả

  Luật Hấp Dẫn là một trong những khái niệm quan trọng trong triết học phương Đông, bao gồm Phật giáo, Đạo giáo và Ấn Độ giáo. Luật Hấp Dẫn nói rằng những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chúng ta sẽ thu hút những điều tương tự vào cuộc sống của chúng ta....

 • Vô Minh là gì? Mối quan hệ giữa Vô Minh với Ngũ Uẩn, Luân Hồi, 12 Nhân Duyên

  Vô minh là một khái niệm quan trọng trong Phật Giáo, có mối liên hệ sâu sắc với nhiều yếu tố khác trong giáo lý như Ngũ Uẩn, Luân hồi và 12 Nhân duyên. Nội dung chính1. Sắc Uẩn là gì?2. Các thành phần của Sắc Uẩn3. Sắc Uẩn là vô thường, khổ, Vô Ngã4....

 • Tiềm Thức là gì? Mối quan hệ của Tiềm Thức với Ngũ Uẩn như thế nào?

  Tiềm thức là một khái niệm quan trọng trong Phật Giáo, chỉ phần sâu thẳm của tâm thức con người. Tiềm thức có quan hệ mật thiết với Ngũ Uẩn và là một phần của Thức Uẩn. Nội dung chính1. Sắc Uẩn là gì?2. Các thành phần của Sắc Uẩn3. Sắc Uẩn là vô thường,...

 • Ta là ai? Ta là Ngũ Uẩn phải không?

  Câu hỏi “Ta là ai?” là câu hỏi triết lý sâu sắc được Phật Giáo lý giải một cách uyên thâm thông qua khái niệm Ngũ Uẩn. Theo Phật Giáo, con người không phải là một thực thể cố định bất biến, mà là sự kết hợp của Ngũ Uẩn: Sắc Uẩn – thân thể...

Trả lời