Hành Uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn

Đăng ngày 25/09/2023 lúc: 11:04

Trong giáo lý của Phật giáo, Ngũ Uẩn là năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm:

 • Sắc uẩn (rūpa-khandha): yếu tố vật chất
 • Thọ uẩn (vedanā-khandha): yếu tố cảm giác
 • Tưởng uẩn (saṅkhāra-khandha): yếu tố tâm sở
 • Hành uẩn (saṅkhāra-khandha): yếu tố tâm hành
 • Thức uẩn (viññāṇa-khandha): yếu tố ý thức

Trong đó, Hành uẩn là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn.

Hành uẩn là gì?

Hành uẩn là các trạng thái tâm lý có thể dẫn đến những Ý Muốn, Lời Nói, Hành Động của con người, bao gồm:

 • Ý muốn Thiện
 • Ý muốn Bất Thiện

Hành uẩn là nhân tố tạo ra tất cả các hành động và suy nghĩ của con người. Nó là động lực thúc đẩy con người hành động, từ những hành động nhỏ nhất như suy nghĩ, nói năng, cho đến những hành động lớn như hành động thân thể, lời nói.

Hành uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn như thế nào?

Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn là những yếu tố bị động, chúng chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Hành uẩn.

 • Sắc uẩn: Sắc uẩn là yếu tố vật chất, bao gồm thân thể và những hiện tượng vật lý bên ngoài. Sắc uẩn chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Hành uẩn. Ví dụ, khi chúng ta có tham dục, chúng ta sẽ muốn sở hữu những vật chất đẹp đẽ, đắt tiền. Hành uẩn của tham dục sẽ dẫn dắt chúng ta đi tìm kiếm và sở hữu những vật chất đó.
 • Thọ uẩn: Thọ uẩn là yếu tố cảm giác, bao gồm cảm giác vui, buồn, giận, thương, ghét,… Thọ uẩn cũng chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Hành uẩn. Ví dụ, khi chúng ta có sân hận, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, bực bội với người khác. Hành uẩn của sân hận sẽ dẫn dắt chúng ta nói năng, hành động một cách thiếu kiểm soát.
 • Tưởng uẩn: Tưởng uẩn là yếu tố tri giác, bao gồm sự nhớ, tưởng, suy nghĩ,… Tưởng uẩn cũng chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Hành uẩn. Ví dụ, khi chúng ta có tham dục, chúng ta sẽ nghĩ về những thứ mà chúng ta muốn có. Hành uẩn của tham dục sẽ dẫn dắt chúng ta suy nghĩ, tính toán, để tìm cách sở hữu những thứ đó.

Làm thế nào để kiểm soát Hành uẩn?

Để kiểm soát Hành uẩn, chúng ta cần thực hành thiền định và tu tập. Khi thiền định, chúng ta có thể quan sát và nhận biết được các trạng thái tâm lý của bản thân. Từ đó, chúng ta có thể hiểu và kiểm soát được các trạng thái tâm lý đó.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần tu tập theo lời dạy của Đức Phật, để chuyển hóa những tâm hành bất thiện thành tâm hành thiện. Khi tâm hành thiện phát triển, Hành uẩn sẽ trở nên tích cực và lành mạnh hơn.

Kết luận

Hành uẩn là yếu tố quan trọng nhất trong Ngũ Uẩn, nó dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn. Để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc, chúng ta cần kiểm soát Hành uẩn bằng cách thực hành thiền định và tu tập theo lời dạy của Đức Phật.

5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm:
 • Nghiệp Thiện giúp Ngũ Uẩn thanh tịnh và ngược lại

  Theo quan điểm Phật Giáo, nghiệp thiện và Ngũ Uẩn có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tu tập Giải Thoát. Nội dung chínhHành uẩn là gì?Hành uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn như thế nào?Làm thế nào để kiểm soát Hành uẩn?Kết luận1....

 • Ngũ Uẩn sinh ra Ngũ Dục

  Trong Phật giáo, Ngũ Uẩn là năm nhóm yếu tố hợp thành con người, bao gồm: Sắc uẩn: là yếu tố vật chất, gồm thân thể và các giác quan. Thọ uẩn: là yếu tố cảm giác, gồm những cảm giác ưa thích, không ưa thích, hay trung tính. Tưởng uẩn: là yếu tố tri...

 • Bản Ngã và Ngũ Uẩn có phải là cùng nghĩa không?

  Bản Ngã và Ngũ Uẩn là hai khái niệm quan trọng trong Phật giáo, nhưng có mối quan hệ phức tạp và không hoàn toàn giống nhau. Nội dung chínhHành uẩn là gì?Hành uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn như thế nào?Làm thế nào để kiểm soát Hành...

 • Mối quan hệ giữa Hạnh Phúc và Ngũ Uẩn trong Phật Giáo

  Theo Phật Giáo, hạnh phúc có mối liên hệ mật thiết với Ngũ Uẩn – năm yếu tố cấu thành nên con người. Nội dung chínhHành uẩn là gì?Hành uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn như thế nào?Làm thế nào để kiểm soát Hành uẩn?Kết luận1. Sắc Uẩn...

 • Sắc Uẩn là gì?

  Trong Phật Giáo, sắc Uẩn là một trong Ngũ Uẩn, là những yếu tố tạo nên thế giới hiện tượng. Sắc Uẩn bao gồm các chất liệu vật chất, từ thô như đất, nước, lửa, gió đến tinh tế như sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc Uẩn là một trong những khái niệm quan trọng...

Trả lời