Thức Uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn và Hành Uẩn như thế nào

Đăng ngày 25/09/2023 lúc: 11:11

Trong giáo lý của Phật giáo, Ngũ Uẩn là năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm:

 • Sắc uẩn (rūpa-khandha): yếu tố vật chất
 • Thọ uẩn (vedanā-khandha): yếu tố cảm giác
 • Tưởng uẩn (saṅkhāra-khandha): yếu tố tâm sở
 • Hành uẩn (saṅkhāra-khandha): yếu tố tâm hành
 • Thức uẩn (viññāṇa-khandha): yếu tố ý thức

Trong đó, Thức uẩn là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn và Hành uẩn.

Thức uẩn là gì?

Thức uẩn là khả năng nhận thức, tri giác của con người gồm có 2 phần: Tiềm Thức và Nhận Biết. Nó là yếu tố tạo ra ý thức, là cơ sở để con người có thể trải nghiệm thế giới xung quanh.

Thức uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn và Hành uẩn như thế nào?

Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn và Hành uẩn là những yếu tố bị động, chúng chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Thức uẩn.

 • Sắc uẩn: Sắc uẩn là yếu tố vật chất, bao gồm thân thể và những hiện tượng vật lý bên ngoài. Sắc uẩn chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Thức uẩn. Ví dụ, khi chúng ta nhìn thấy một chiếc xe, Thức uẩn sẽ nhận biết được hình ảnh của chiếc xe. Từ đó, Sắc uẩn sẽ hiện hữu và chúng ta có thể cảm nhận được chiếc xe.
 • Thọ uẩn: Thọ uẩn là yếu tố cảm giác, bao gồm cảm giác vui, buồn, giận, thương, ghét,… Thọ uẩn cũng chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Thức uẩn. Ví dụ, khi chúng ta nghe thấy một câu chuyện buồn, Thức uẩn sẽ nhận biết được nội dung của câu chuyện đó. Từ đó, Thọ uẩn sẽ hiện hữu và chúng ta sẽ cảm thấy buồn.
 • Tưởng uẩn: Tưởng uẩn là yếu tố tri giác, bao gồm sự nhớ, tưởng, suy nghĩ,… Tưởng uẩn cũng chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Thức uẩn. Ví dụ, khi chúng ta nhớ về một kỷ niệm đẹp, Thức uẩn sẽ nhận biết được ký ức đó. Từ đó, Tưởng uẩn sẽ hiện hữu và chúng ta sẽ có thể nhớ lại kỷ niệm đó.
 • Hành uẩn: Hành uẩn là các trạng thái tâm lý có thể dẫn đến hành động thiện hoặc hành động bất thiện. Hành uẩn cũng chỉ tồn tại và hoạt động khi có sự tác động của Thức uẩn. Ví dụ, khi chúng ta nhìn thấy một món đồ đẹp, Thức uẩn sẽ nhận biết được món đồ đó. Từ đó, Hành uẩn của Tham sẽ hiện hữu và chúng ta sẽ có ham muốn sở hữu món đồ đó.

Làm thế nào để kiểm soát Thức uẩn?

Để kiểm soát Thức uẩn, chúng ta cần thực hành thiền định và tu tập. Khi thiền định, chúng ta có thể quan sát và nhận biết được những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Từ đó, chúng ta có thể hiểu và kiểm soát được những suy nghĩ, cảm xúc đó.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần tu tập theo lời dạy của Đức Phật, để chuyển hóa những suy nghĩ, cảm xúc bất thiện thành suy nghĩ, cảm xúc thiện. Khi suy nghĩ, cảm xúc thiện phát triển, Thức uẩn sẽ trở nên tích cực và lành mạnh hơn.

Một số lưu ý về việc kiểm soát Thức uẩn

 • Thận trọng với những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân: Thức uẩn là yếu tố tạo ra suy nghĩ, cảm xúc. Vì vậy, để kiểm soát Thức uẩn, chúng ta cần thận trọng với những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Chúng ta cần học cách nhận biết và kiểm soát những suy nghĩ, cảm xúc bất thiện, để chúng không dẫn dắt chúng ta đến những hành động sai trái.
 • Thực hành thiền định: Thiền định là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát Thức uẩn. Khi thiền định, chúng ta có thể quan sát và nhận biết được những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Từ đó, chúng ta có thể hiểu và kiểm soát được những suy nghĩ, cảm xúc đó.
 • Tu tập theo lời dạy của Đức Phật: Đức Phật đã dạy cho chúng ta nhiều phương pháp để kiểm soát Thức uẩn, như là:
  • Ác pháp bất tác: Không tạo ra những hành động xấu.
  • Thiện pháp tác: Tạo ra những hành động tốt.
  • Chơn pháp tu: Tu tập những Pháp chân thật.

Kết luận

Thức uẩn là yếu tố quan trọng nhất trong Ngũ Uẩn, nó dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn và Hành uẩn. Để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc, chúng ta cần kiểm soát Thức uẩn bằng cách thực hành thiền định và tu tập theo lời dạy của Đức Phật.

5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm:
 • Tiềm Thức là gì? Mối quan hệ của Tiềm Thức với Ngũ Uẩn như thế nào?

  Tiềm thức là một khái niệm quan trọng trong Phật Giáo, chỉ phần sâu thẳm của tâm thức con người. Tiềm thức có quan hệ mật thiết với Ngũ Uẩn và là một phần của Thức Uẩn. Nội dung chínhThức uẩn là gì?Thức uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng...

 • Tiềm Thức là một phần của Thức Uẩn trong Phật Giáo

  Trong Ngũ Uẩn, Thức Uẩn được cho là tương đương với khái niệm “Tiềm Thức” trong tâm lý học phương Tây. Tuy nhiên, Tiềm Thức chỉ là một phần của Thức Uẩn mà thôi. Theo Phật Giáo, Thức Uẩn là khả năng tiếp nhận, nhận thức của tâm. Nó bao gồm cả ý thức lẫn...

 • Ý Thức được tạo ra từ Ngũ Uẩn như thế nào?

  Trong giáo lý của Phật giáo, ý thức là một trong năm uẩn (ngũ uẩn), bao gồm sắc uẩn (vật chất), thọ uẩn (cảm giác), tưởng uẩn (tri giác), hành uẩn (tâm hành) và thức uẩn (ý thức). Trong đó, thức uẩn là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc...

 • Thức Uẩn chi phối Tam Nghiệp của con người như thế nào?

  Theo Phật Giáo, Thức Uẩn là một phần quan trọng cấu thành nên con người, bao gồm cả ý thức và tiềm thức. Thức Uẩn có ảnh hưởng sâu sắc đến Tam nghiệp của mỗi người. Nội dung chínhThức uẩn là gì?Thức uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn...

Trả lời