Tiềm Thức là một phần của Thức Uẩn trong Phật Giáo

Đăng ngày 15/09/2023 lúc: 02:14

Trong Ngũ Uẩn, Thức Uẩn được cho là tương đương với khái niệm “Tiềm Thức” trong tâm lý học phương Tây. Tuy nhiên, Tiềm Thức chỉ là một phần của Thức Uẩn mà thôi.

Theo Phật Giáo, Thức Uẩn là khả năng tiếp nhận, nhận thức của tâm. Nó bao gồm cả ý thức lẫn tiềm thức. Tiềm thức chính là phần tâm thức ẩn sâu bên trong, nơi chứa đựng hạt giống nghiệp chướng và các ấn tượng từ nhiều kiếp sống.

Tiềm thức luôn ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi của con người nhưng theo cách thầm lặng. Nó có thể điều khiển hành động của con người mà họ không hề hay biết. Do vậy, tiềm thức còn được gọi là “tàng thức” hay “vô minh”.

Trong khi đó, ý thức là phần nhận thức có ý chí, suy xét và kiểm soát hành vi ở mức độ nào đó. Nhưng thường thì ý thức bị chi phối rất nhiều bởi tiềm thức.

Như vậy, có thể thấy Thức Uẩn trong Phật Giáo là tổng thể của cả ý thức lẫn tiềm thức. Tiềm thức chính là phần sâu thẳm bên trong Thức Uẩn. Đây là một trong những khái niệm rất sâu sắc, vi tế trong tâm lý học Phật Giáo.

5/5 - (3 bình chọn)
Xem thêm:
 • Nghiệp Thiện giúp Ngũ Uẩn thanh tịnh và ngược lại

  Theo quan điểm Phật Giáo, nghiệp thiện và Ngũ Uẩn có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tu tập Giải Thoát. 1. Nghiệp Thiện giúp Ngũ Uẩn thanh tịnh Khi thực hành nghiệp thiện thông qua thân, khẩu, ý, Ngũ Uẩn sẽ dần được chuyển hóa theo hướng tích cực: Thân...

 • Hành Uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn

  Trong giáo lý của Phật giáo, Ngũ Uẩn là năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm: Sắc uẩn (rūpa-khandha): yếu tố vật chất Thọ uẩn (vedanā-khandha): yếu tố cảm giác Tưởng uẩn (saṅkhāra-khandha): yếu tố tâm sở Hành uẩn (saṅkhāra-khandha): yếu tố tâm hành Thức uẩn (viññāṇa-khandha): yếu tố ý thức Trong...

 • Hiểu đúng về Ngũ Dục

  Ngũ Dục là năm đối tượng của giác quan, bao gồm: Sắc dục: là những đối tượng của thị giác, như hình dáng, màu sắc, ánh sáng,… Tiếng dục: là những đối tượng của thính giác, như âm thanh, tiếng nói,… Hương dục: là những đối tượng của khứu giác, như mùi thơm, mùi hôi,…...

 • Hạnh Phúc Vô Thường là Hạnh Phúc được sinh ra trên Ngũ Uẩn

  Trong Phật giáo, hạnh phúc được định nghĩa là trạng thái an lạc, hạnh phúc, thỏa mãn. Hạnh phúc có thể được tìm thấy trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những điều nhỏ bé nhất như một nụ cười của người thân yêu đến những điều lớn lao như thành công trong công...

 • Ngũ Uẩn là Vô Thường

  Ngũ Uẩn, một khái niệm trong Phật Giáo, đề cập đến năm yếu tố cấu thành sự tồn tại con người, gồm: Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn và Thức Uẩn. Chúng đều minh chứng cho sự vô thường, không có thực thể nào là bất biến và vĩnh hằng. Sắc Uẩn Sắc...

Trả lời