Tiềm Thức là gì? Mối quan hệ của Tiềm Thức với Ngũ Uẩn như thế nào?

Đăng ngày 15/09/2023 lúc: 02:45

Tiềm thức là một khái niệm quan trọng trong Phật Giáo, chỉ phần sâu thẳm của tâm thức con người. Tiềm thức có quan hệ mật thiết với Ngũ Uẩn và là một phần của Thức Uẩn.

Tiềm thức là gì?

Tiềm thức là tầng sâu của tâm thức, bao gồm các ký ức, ấn tượng vô thức. Nó chứa đựng các hạt giống nghiệp chướng hoặc phước đức tích tụ từ nhiều kiếp. Tiềm thức hoạt động thầm lặng, tác động mạnh mẽ đến cuộc sống hiện tại.

Mối quan hệ với Ngũ Uẩn

Tiềm thức có liên hệ mật thiết với Ngũ Uẩn, cụ thể:

 • Ảnh hưởng Sắc Uẩn: sức khỏe, ngoại hình, tuổi thọ
 • Tác động Thọ Uẩn: cảm xúc, thái độ, chán ghét hay hài lòng
 • Chi phối Tưởng Uẩn: suy nghĩ, khuynh hướng và thói quen
 • Quyết định Hành Uẩn: thúc đẩy hành động theo nghiệp xưa
 • Tác động đến Thức Uẩn: làm méo mó nhận thức, gây ra mê lầm

Là một phần của Thức Uẩn

Trong Ngũ Uẩn, tiềm thức chính là phần sâu thẳm bên trong Thức Uẩn – khả năng nhận biết của tâm. Nó hoạt động vô thức, ảnh hưởng lớn đến tâm thức con người.

Kiểm soát được tiềm thức sẽ giúp Thức Uẩn được trong sáng, dẫn đến sự chuyển hóa Ngũ Uẩn và đạt đến Giác Ngộ Giải Thoát.

5/5 - (2 bình chọn)
Xem thêm:
 • Hành Uẩn dẫn dắt mọi hoạt động của Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn

  Trong giáo lý của Phật giáo, Ngũ Uẩn là năm yếu tố cấu thành nên con người, bao gồm: Sắc uẩn (rūpa-khandha): yếu tố vật chất Thọ uẩn (vedanā-khandha): yếu tố cảm giác Tưởng uẩn (saṅkhāra-khandha): yếu tố tâm sở Hành uẩn (saṅkhāra-khandha): yếu tố tâm hành Thức uẩn (viññāṇa-khandha): yếu tố ý thức Trong...

 • Bản Ngã và Ngũ Uẩn có phải là cùng nghĩa không?

  Bản Ngã và Ngũ Uẩn là hai khái niệm quan trọng trong Phật giáo, nhưng có mối quan hệ phức tạp và không hoàn toàn giống nhau. Bản Ngã là gì? Bản Ngã là một khái niệm mang tính nhận thức, chỉ cho cảm giác rằng ta là một thực thể riêng biệt, độc lập,...

 • Tiềm Thức là một phần của Thức Uẩn trong Phật Giáo

  Trong Ngũ Uẩn, Thức Uẩn được cho là tương đương với khái niệm “Tiềm Thức” trong tâm lý học phương Tây. Tuy nhiên, Tiềm Thức chỉ là một phần của Thức Uẩn mà thôi. Theo Phật Giáo, Thức Uẩn là khả năng tiếp nhận, nhận thức của tâm. Nó bao gồm cả ý thức lẫn...

 • Hạnh Phúc Vô Thường là Hạnh Phúc được sinh ra trên Ngũ Uẩn

  Trong Phật giáo, hạnh phúc được định nghĩa là trạng thái an lạc, hạnh phúc, thỏa mãn. Hạnh phúc có thể được tìm thấy trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những điều nhỏ bé nhất như một nụ cười của người thân yêu đến những điều lớn lao như thành công trong công...

 • Ta là ai? Ta là Ngũ Uẩn phải không?

  Câu hỏi “Ta là ai?” là câu hỏi triết lý sâu sắc được Phật Giáo lý giải một cách uyên thâm thông qua khái niệm Ngũ Uẩn. Theo Phật Giáo, con người không phải là một thực thể cố định bất biến, mà là sự kết hợp của Ngũ Uẩn: Sắc Uẩn – thân thể...

Trả lời